بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

 

دکتر ابراهیم گلمکانی، متخصص بیهوشی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشند.
خدمات ویژه ایشان به دانشگاه علوم پزشکی بجنورد در زمان تصدی پست ریاست، از جمله معیارهای انتخاب ایشان به عنوان پزشک سرآمد استان بوده است.

 

رزومه دکتر ابراهیم گلمکانی

بیوگرافی و مصاحبه با دکتر گلمکانی

کلیپ همایش تکریم از دکتر گلمکانی