بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

 

دکتر محمود بخشی
دانشیار گروه ریاضی دانشگاه بجنورد

 

عضویت ها و سوابق علمی اجرایی

 

انجمن ریاضی ایران

هیأت مدیره انجمن سیستم های فازی ایران

عضو کمیته علمی ششمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران

دبیر هفتمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران

سوابق تحصیلی

دکتری ریاضی / 1386 / دانشگاه سیستان و بلوچستان

کارشناسی ارشد ریاضی / 1381 / دانشگاه سیستان و بلوچستان

کارشناسی ریاضی / 1378 / دانشگاه بیرجند

پژوهشگر برتر دانشگاه در گروه علوم پایه 1387، 1390، 1394

سوابق اجرایی

معاون اداری و مالی دانشگاه

مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

مدیر گروه ریاضی و علوم کامپیوتر

مسئول دفتر تحقیق مرکز جذب اعضای هیات علمی در دانشگاه

استاد مشاور دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر

عضو چندین کمیته از جمله شورای دانشگاه،

کمیسیون تخصصی هیات ممیزه (موضوع ماده 1 آیین نامه ارتقا)

هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه

هیات نظارت و ارزیابی استانی خراسان شمالی

هیات بدوی انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه

شورای آموزشی  و شورای پژوهشی دانشگاه و

کمیسیون بررسی موارد خاص

عضو و دبیر کمیته ترفیعات دانشگاه

نماینده وزارت علوم در هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد خراسان شمالی

دبیر کمیسیون تخصصی علوم پایه ذیل کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان خراسان شمالی

عضو کارگروه بررسی صلاحیت عمومی و هیات اجرایی جذب دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان شمالی

تجارب شغلی

استادیار / دانشگاه بجنورد / 1392- 1386

دانشیار / دانشگاه بجنورد / 1392 تا کنون

چاپ و ارائه بیش از 70 مقاله در مجلات علمی و پژوهشی و کنفرانسهای ملی و بین المللی

راهنمایی بیش از 20 پایان نامه کارشناسی ارشد

داوری بیش از 80 مقاله علمی و پژوهشی، پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری

همکاری با چندین مجله علمی پژوهشی و همچنین پایگاههای Mathematical Reviews  و...

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.