بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

 

دکتر امان اله شادلو از قدیمی ترین پزشکان خراسان شمالی بودندحجم کاری دکتر شادلو به عنوان نخستین جراح بجنورد بسیار بالا بود و وی ماهانه 120 جراحی انجام می داداین جراح زبردست در انجام جراحی های گوناگون از جمله، ارتوپدی، جراحی داخلی، زنان و زایمان و کلیه، صفرا و... مهارت داشت.

تلاش انسان دوستانه و نگاه علمی این پزشک وارسته مکتبی را در این حرفه پدید آورده تا از زوایه دید وی به مسائل جامعه و حوزه پزشکی بنگریم.

 

بیوگرافی و مصاحبه با شادروان دکتر امان اله شادلو