دوشنبه 30 اردیبهشت 1398

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

 

 

 

دکتر ابوالقاسم خزائیان

عضو هیئت علمی  گروه تکنولوژی و مهندسی چوب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با مرتبه علمی دانشیاری

اهم سوابق اجرائی:

- عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

- مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه

- معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی چوب و کاغذ

- مدیر امور آموزشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

- مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

- رییس دانشکده جنگلداری و فناوری چوب

- معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

- قائم مقام رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه

- سرپرست گروه (حوزه) روابط بین الملل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

- رئیس کانون هماهنگی دانش و صنعت چوب و کاغذ کشور (معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)


 افتخارات علمی:

- استاد راهنمای بیش از 30 پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

- مجری و همکار در ده طرح  تحقیقاتی دانشگاه

- چاپ بیش از 30 مقاله علمی-پژوهشی و ISI

- ارائه بیش از 40 مقاله در کنفرانسهای علمی و بین المللی

- تدوین کتاب " نقشه راه تامین مواد اولیه و توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور در افق  1404 " با سفارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

- ثبت اختراع چند فرآورده مهندسی شده سلولزی

- رئیس و دبیر چند کنفرانس علمی ( ملی)

- عضو هیات تحریریه نشریه علمی پژوهشی، پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل

 

              تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601