برگزاری کارگاه طرح های فناورانه

به همت بنیاد نخبگان استان و با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی کارگاه طرح های فناورانه در دی ماه 99 به صورت مجازی برگزار شد.

در این کارگاه 2 ساعته، جناب آقای دکتر محمد امین یونسی هروی، مدیر توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، ابتدا به شرح مختصر مفاهیم اولیه نظیر ایده، اختراع و محصولات و شرکت های دانش بنیان پرداختند. سپس مفهوم طرح فناورانه را به شکل جامعی ارائه نمودند و دستورالعمل جدید ثبت طرح های فناورانه در دانشگاه علوم پزشکی و مزیت های جدید آن را مطرح کردند.

طرح فناورانه و محصول محور به طرحی گفته میشود که با استفاده از دانش و مهارت هاي سازمان یافته، منجر به طراحی، ساخت و توسعه یک محصول (نظیردستگاه، دارو، واکسن، مواد اولیه، نرم افزار و ...) به منظور رفع یک نیاز یا حل یک مشکل در حوزه سلامت و بهبود کیفیت زندگی باشد.

اجراي طرح هاي فناورانه محصول محور در دانشگاه ها نقش بسیار مهمی را در توسعه اقتصاد دانش بنیان ایفا می کند. استفاده از قابلیت هاي علمی و فناوري اساتید و دانشجویان شاغل به تحصیل و به ویژه بهره مندي از ظرفیت هاي دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی براي به انجام رساندن تحقیقات کاربردي فناورانه و ابداع و اختراع محصولات اثربخش بر حفظ و ارتقاء سلامت جامعه، هدفی است که تحقق آن می تواند به صورتی بنیادین شکوفایی نظام آموزش دانشگاهی کشور را به دنبال داشته باشد.

 در انتها ایشان جمعبندی مطالب را ارائه نمودند

تاریخ انتشار : 1399/12/09
کد : 10152
تعداد بازدید: 95