برگزاری کارگاه کارآفرینی

کارگاه چگونه کارآفرین شویم با همکاری بنیاد نخبگان خراسان شمالی و دانشگاه علوم پزشکی و با تدریس جناب آقای دکتر امیر امانی, عضو هیئت علمی و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی, برگزار گردید.

در این کارگاه مفاهیمی نظیر ایده, خلاقیت, نوآوری, اختراع, کارآفرینی و بوم کسب و کار بررسی شدند. مثال هایی در خصوص چهارچوب های خشک ذهنی و نحوه شکستن آن ها و خلا شدن بیان شد و درباره معیار های کار آفرین شدن مانند موارد زیر صحبت شد :

۱. باید موقعیت ها و فرصت هایی فراهم باشد تا منابع را دوباره با هم ترکیب و یکی کند تا سود و منفعتی حاصل شود. یعنی توسعه و پیشرفت یک‌ برنامه و طرح تجاری

۲. کارآفرینی نیاز دارد تفاوت های بین افراد مثل دسترسی ویژه به افرادی مشخص را بشناسد و توانایی تشخیص اطلاعات درباره فرصت ها را داشته باشد.

۳. تحمل پذیرش ریسک و خطر برای یک کارآفرین یک ضرورت است.

۴. فرایند کارآفرینی نیاز به سازمان‌دهی افراد و منابع مالی دارد.

حالا اگر بخواهیم خلاصه وار طوری که از حوصله هم خارج نباشد  فعالیت‌هایی را که یک کارافرین انجام می دهد نام ببریم، مهم ترین ها در موارد زیر خلاصه می شود:

۱. معرفی یک کالای جدید

۲. به کار گیری شیوه جدید برای تولید محصول قدیمی

۳. ایجاد بازار جدید برای محصول موجود

۴. کشف و به کارگیری یک منبع جدید برای تامین مواد اولیه

۵. ایجاد ساختار جدید برای صنعت موجود

 در انتها به مفهوم کارآفرینی به تفصیل پرداخته شد و راهکار های عملی آموزش داده شد.

تاریخ انتشار : 1399/12/19
کد : 10158
تعداد بازدید: 56