اولین جلسه ستاد استانی اجرای برنامه ملی شهاب استان خراسان شمالی درسال 1400

اجرای طرح شهاب برای دانش آموز دوره دوم ابتدایی و برخی از پایه های متوسطه اول استان 

به منظور بررسی شیوه نامه اجرایی برنامه ملی شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) و تشکیل ستاد اجرایی استان  با حضور مدیرکل محترم آموزش و پرورش رئیس محترم بنیاد نخبگان خراسان شمالی ، معاونین مدیرکل ، روسای داخلی اداره کل (مرتبط با طرح ) و رئیس اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان استان محل در سالن جلسات اداره کل آموزش و پرورش برگزار گردید.

در ابتدای جلسه سرکار خانم فرانک محمدی، رئیس اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان استان ، ضمن خیر مقدم به حاضرین ، در خصوص، تبيين و تشریح کامل اجرای برنامه ملی شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) و بیان انتظارات از اعضای ستاد استانی مطالبی را ارائه نمودند.

و سپس جناب آقای دکتر بخشی ، رئیس محترم بنیاد نخبگان ، بیان کردند از ظرفیت اساتید و همکاران جوان و  علاقه مند استفاده شود و آموزش ببینند و ادامه گفت : دو طرح ایران گشت و دوست علمی داریم و میتوان از اعتبارات این طرح ها در جهت شناسایی و هدایت دانش آموزان و در راستای این طرح هدف گذاری کرد ، سپس معاونین محترم اداره کل، جناب آقای توکلی معاون محترم پشتیبانی، اعلام همکاری نمودند و بیان کردند از اعتبارات دیگر معاونت های اداره کل (پرورشی، ابتدایی و ...)و همچنین رایزنی با تهران و اعتبارات ویژه استانی برای اداره سمپاد خراسان شمالی گرفته شود . خانم بدخشان از اجرای بسیار خوب برنامه در سالهای 92 الی 96 در استان مطرح کردند و اعلام نمودن جز استانهای مجری برتر کشوری بودیم ، اما از سال 97 ، دستورالعمل به موقع ابلاغ نگردید و در حال حاضر نیازمند برگزاری دوره های جدید ضمن خدمت برای همکاران و عوامل اجرایی برنامه درخواست کردند و شرایط کرونایی حال حاضر و نزدیکی پایان آموزش مقاطع ابتدایی را از نگرانی ها و عدم مطلوب ، اجرای طرح بیان کردند. جناب آقای سیدی معاون محترم متوسطه در خصوص کارآمدی این طرح در بحث هدایت تحصیلی مسائلی را بیان کردند و اجرای آن را برای دانش آموزان مفید دانسته و در ادامه گفت : قطع ارتباط این طرح در ابتدایی و عدم انتقال اطلاعات دانش آموزان به پایه هفتم، به نوعی موضوع کمرنگ می شود. اما آمادگی خود را جهت همکاری در مقاطع متوسطه (اول ودوم ) اعلام همکاری کردند. نهایتا  کلیه اعضای حاضر در جلسه ،نظرات و پیشنهادات ،موانع ،مشکلات پیش رو این طرح را مطرح کردند.

سپس جناب آقای مودی مدیرکل محترم استان، به بیان برنامه ها ، سیاستها و انتظارات از اعضای ستاد اجرایی استان  پرداختند و ضمن تاکید بر تعامل ، همکاری، تلاش مضاعف ، ایجاد انگیزه در میان دبیران و دانش آموزان ، استفاده از نیروهای متخصص و کارآمد و سرآمد ، توانمند سازی دبیران و عوامل اجرایی مدارس ،استفاده از ظرفیت و مشارکت دستگاههای مرتبط با مجموعه ، انجام کار تیمی ، شناسایی و هدایت دانش آموزان با استعداد برتر در این طرح را بیان کردند و جدییت در اجرای شایسته و مطلوب طرح و همکاری صمیمانه با اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان استان جهت سرعت در انجام شیوه نامه با توجه به ضیق وقت پرداختند.

 

تاریخ انتشار : 1400/02/11
کد : 10162
تعداد بازدید: 52