جلسه هماهنگی شناسایی دانش آموزان مستعد تحصیلی

جلسه هماهنگی تعیین شاخص های شناسایی دانش آموزان مستعد تحصیلی برگزار شد.

جلسه هماهنگی تعیین شاخص های شناسایی دانش آموزان مستعد تحصیلی(مصوب شورای هماهنگی مشاوران استاندار) در روز چهارشنبه 22 اردیبهشت ماه با حضور سرکار خانم محمدی، رئیس اداره استعداد درخشان استان، خانم امینی کارشناس مسئول امور زنان اداره کل آموزش و پرورش و به میزبانی دکتر بخشی، رئیس بنیاد نخبگان استان، برگزار شد. در این جلسه پیرو درخواست استاندار محترم مبنی بر تعیین شاخص های شناسایی، پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید 718 نفر از دانش آموزان مستعد شناسایی شده توسط اداره کل آموزش و پرورش استان در سه سطح بر اساس افتخار و موفقیت کسب شده دسته بندی شوند تا بر اساس تعداد دانش آموزانی که در این سه سطح قرار می گیرند بسته های حمایتی(آموزشی، پژوهشی، معیشتی و ...) توسط دستگاه های متولی تهیه و در اختیار آنان قرار گیرد. در پایان مقرر گردید بنیاد نخبگان شاخص های سطح بندی را تهیه و به اداره کل آموزش و پرورش ارسال نماید.

تاریخ انتشار : 1400/02/25
کد : 10164
تعداد بازدید: 64