دکتر سید جواد پورنقی، فوق تخصص گوارش

 

بیوگرافی و مصاحبه با دکتر پورنقی

کلیپ همایش تکریم از دکتر پورنقی